masaryčka spojuje
Dolů

Zásady použití webu

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v developerském projektu Masaryčka, jejich součástí nebo příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jakékoliv jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkající se bytových a nebytových prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoliv právního jednání ani příslib či závazek takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoliv jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována nebo měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.