Waves of Mind

Vizuální reflexe urbanistického ekosystému Masaryčka

Dolů

Waves of Mind

Mural art Waves of Mind je vizuální reakcí na nově vzniklý svět, který vrůstá do historické infrastruktury města a vytváří nové proudy, energie a trajektorie. Dvě stě metrů čtverečních velké betonové plátno je v místě propojení okolního světa se základy nově vzniklé architektury. V místě, kde se struktura novodobého paláce propojuje se staletou historií místa a vzniká tak kontakt historického s futuristickým. Tyto pomyslné proudy metadat se staly hlavní inspirací pro práci tvůrčí skupiny DRAWetc a výsledný mural art. K dialogu na téma, co vlastně v místě vzniká, tvůrci přizvali i klíčové osobnosti, které se na projektu Masaryčka zásadním způsobem podílely. Rozhovory se stakeholdery se staly kódem pro následnou interakci s umělou inteligencí. Ta vstoupila do procesu vzniku mural artu stejně, jako technologie vstoupily do procesu vzniku nové impozantní budovy Masaryčka. Interakce s umělou inteligencí – jakožto kolektivní myslí – završila proces ideového vývoje mural artu a stala se bází pro výslednou podobu díla. Pak už tvůrčí tým studia DRAWetc vzal do rukou barvy, spreje, štětce i košťata a přetavil finální skicu do monumentálního měřítka betonového plátna, které zdobí vjezd do garáží a trochu tajemně se zanořuje do nitra nově vzniklé Masaryčky. Mural art Waves of Mind je tedy vizualizací metamorfózy metadat, které v místě nového městského paláce proudí.

Mural art Waves of Mind dále rozvíjí cyklus Echoes, projekt zaznamenaných výpovědí klíčových stakeholderů, kteří stojí za projektem Masaryčka. Jejich hlasy se staly digitálním záznamem o kontextu vzniku projektu a jeho různorodých funkcích a významech. Tak jako dříve v palácích zůstávala pečlivě skrytá kapsule se vzkazem tvůrců a investorů, tak i výpovědi tvůrců Masaryčky zůstanou digitálně vtisknutým poselstvím. Hlas stakeholderů se stal zdrojem pro audio-reaktivní vizualizace, kdy se fragmenty mural artu Waves of Mind propojily s hlasovou linkou a vytváří morfující animované smyčky. Digitálně obtisknuté zpovědi tvůrců projektu Masaryčka jsou přístupné online prostřednictvím QR kódů rozmístěných v rámci komplexu a stávají se tak pokračováním umělecké intervence.

DOC. Ing. Arch. Jakub Cígler Founder of the architectural studio Jakub Cigler Architekti

DOC. Ing. Arch. Jakub Cígler Přehrát video

Co nového přináší nová architektura Praze? Jak vstupuje do lokálního architektonického a urbanistického kontextu místa?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
DOC. Ing. Arch. Jakub Cígler

PhDr. Pavel Streblov M.Sc. Business Director

PhDr. Pavel Streblov M.Sc. Přehrát video

Jaká byla počáteční ambice projektu? A jak se je podařilo naplnit?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
PhDr. Pavel Streblov M.Sc.

Ing. Petr Palička Country Managing Director Czech Republic

Ing. Petr Palička Přehrát video

Je Masaryčka novou ikonou současné pražské architektury? Jak taková ikona vzniká?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Ing. Petr Palička

Ing. arch. Dalibor Fikr Construction Manager

Ing. arch. Dalibor Fikr Přehrát video

Technický pohled na Masaryčku je sice na první pohled skrytý, ale o to více fascinující. Jaký je?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Ing. arch. Dalibor Fikr

Ing. David Musil Business Director

Ing. David Musil Přehrát video

Jak se rodí takhle zásadní developerský projekt? Co k jeho zrodu vede?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Ing. David Musil

Ing. Miloš Kocián, MRICS Senior Leasing Manager

Ing. Miloš Kocián, MRICS Přehrát video

Když si odmyslíme vlastní architekturu, co nové místo přináší městu a lidem v něm?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Ing. Miloš Kocián, MRICS

Mag. Arch. MgA. Jakub Klaška ARB Senior Associate at Zaha Hadid Architects

Mag. Arch. MgA. Jakub Klaška ARB Přehrát video

Co se stane mezi prvním pohledem na nezastavěné území a vystavěním projektu v myslích zapojených architektů?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Mag. Arch. MgA. Jakub Klaška ARB

Ing. Rudolf Vacek Development Director

Ing. Rudolf Vacek Přehrát video

Jaké největší výzvy bylo nutné při projektu zdolat? Jaké výzvy přinesla v průběhu projektu doba pandemie, energetická krize nebo nové geopolitické konflikty?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Ing. Rudolf Vacek

Ing. Lucia Pálková Project Manager

Ing. Lucia Pálková Přehrát video

Co projekt Masaryčka propojil anebo ještě propojí? Jak do vzniku projektu přispěla veřejnost?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Ing. Lucia Pálková

Ing. Jan Hromádka CSc. Člen představenstva SUDOP Invest a.s.

Ing. Jan Hromádka CSc. Přehrát video

Jaký je pohled na území Masaryčky v historickém kontextu? A jak na něj současný projekt navazuje?

K poslechu jako audio
 
Ztlumit Plná hlasitost
Ing. Jan Hromádka CSc.