masaryčka spojuje
Dolů

Projekt Masaryčka od Zahy Hadid přinese do centra Prahy nový život. Obyvatelé Prahy zde naleznou nejenom nové veřejné plochy a zeleň, ale také nový koncept služeb a obchodů. Dojde rovněž k propojení Prahy 3 a Prahy 8 s centrem města. Masaryčka – pulzující srdce města.

Masarykovo nádraží a jeho okolí čeká v nejbližších letech velká proměna. Mělo by se stát nejenom důležitým pražským dopravním uzlem s napojením na letiště, ale především místem setkávání, kterým nebudou lidé pouze procházet, ale kde budou kvalitně trávit čas a setkávat se kvůli práci i zábavě. Stane se místem, které propojí pro pěší přilehlé městské části od Florence po Žižkov. Místem, které navazuje na svou minulost, a zároveň přináší novou dynamiku a možnosti využití. Cílem aktivity Masaryčka spojuje bylo přinášet bližší informace a aktuality k přípravě návrhu rekonstrukce Masaryčky a přilehlého okolí, prezentovat pozvánky na akce a informace, jak je možné se zapojit do veřejné konzultace návrhu.Dozvědět se více

Příběh území Masarykova nádraží

Současnou podobu lokality Masarykova nádraží formovaly významné celoměstské zásahy. Tím prvním byl vznik Nového Města pražského a jeho opevnění. Druhou změnou, která určuje charakter území i v současnosti, bylo v roce 1845 zřízení pražského Státního nádraží a jeho jedinečné umístění před i za tehdejší hradby. Třetím významným zásahem byla výstavba Severojižní magistrály v 70. letech minulého století. Návrh revitalizace na tento kontext reaguje. Uchovává a umocňuje staré hodnoty a vypořádává se s problematickými zásahy minulosti.

Příběh území Masarykova nádraží

Nové náměstí u Masarykova nádraží

Při ústí ulice Na Florenci do Havlíčkovy ulice vznikne menší náměstí o šířce 65 metrů, které bude dobře vymezeno historickou budovou nádraží a průčelím nově plánované zástavby v ulici Na Florenci. Místo současného parkoviště zde vznikne prostor pro pěší. Návrh dopravního řešení ústí ulice počítá se dvěma pruhy v každém směru plus jedním pruhem pro odbočení vlevo. Nové stromořadí povede ve dvou liniích podél historické budovy nádraží a směrem k ulici Na Florenci. Vstup na nástupiště bude nově umožněn přímo z náměstí.

Nové náměstí u Masarykova nádraží

Revitalizovaná ulice Na Florenci

Uliční profil ulice Na Florenci bude rozšířen na 25 metrů. Parkování bude omezeno na zásobování a obsluhu obchodů v přízemí. Díky tomu získá ulice dostatek prostoru pro chodníky, které budou v rozšířených pobytových plochách dosahovat až desetimetrové šíře. Automobilová doprava bude vedena v jednom pruhu v každém směru, vozovka bude doplněna o cyklopiktokoridory. Po obou stranách ulice bude vysazeno stromořadí, pod kterým budou umístěny lavičky a další mobiliář. Mezi objekty vznikne malé náměstí typu piazzety s venkovními kavárnami a restauracemi, ze kterého povede schodiště na parkovou platformu nad kolejištěm.

Revitalizovaná ulice Na Florenci

Park nad kolejištěm nádraží

Platforma nad kolejištěm nádraží nabídne veřejný prostor parkové úpravy, který bude kombinovat rušné pěší koridory s klidovými plochami rekreačního a společenského využití. Pěší koridory budou navrženy s ohledem na komfort cestujících s různými schopnostmi mobility. Na platformě vzniknou i klidová místa s dostatkem prostoru k sezení a vychutnání pražského panoramatu. Odstínění ruchu ulic okolní zástavbou a dostatečná vzdálenost od magistrály by měly místu poskytnout nízkou intenzitu hluku. Vegetace parku bude vytvořena kombinací květinového porostu, travních ploch a nízkých dřevin.

Park nad kolejištěm nádraží

Revitalizace východní části Hybernské ulice

Ve východní části Hybernské ulice při křižovatce U Bulhara dojde k výraznému zlepšení kvality veřejného prostoru a většímu pocitu bezpečí. Díky dostavbě bloku získá Hybernská ulice zřetelné vymezení a vedle nových ubytovacích kapacit i další příležitost pro maloobchodní funkci. Severní strana ulice bude doplněna o stromořadí a dojde k zásadnímu zlepšení komfortu pro pěší. 

Revitalizace východní části Hybernské ulice

Nový dopravní uzel

Denně zde využije vlakové spojení více než 40 tisíc cestujících, kteří zpravidla dojíždějí do Prahy za prací nebo vzděláním. V budoucnu je plánováno, že obrátka cestujících na Masarykově nádraží ještě významně vzroste. Železniční spojení Praha – Letiště Václava Havla – Kladno: Správa železnic v současné době připravuje železniční spojení z Masarykova nádraží do Kladna, s odbočkou na Letiště Václava Havla. Modernizovaná a částečně nová trať by měla poskytnout rychlé a komfortní spojení kladenské aglomerace s Prahou a zároveň vyřešit napojení pražského letiště kolejovou dopravou na centrum města.

Nový dopravní uzel